Hizmetler

Sağlanacak olan izolasyon desteği sayesinde binaların yağışlara karşı, soğuklara karşı ve aynı zamanda yüksek sese karşı izole edilmesi mümkün olabilecektir.

Yalıtım anlamına gelen izolasyon aslında yalıtımın sağlanması anlamında kullanılır ve izolasyoncunun görevi de farklı alanlarda yalıtımı sağlamaktır.

Günümüzde fabrika gibi büyük alanlarda yüksek üretimin yapıldığı çok sayıda personelin çalıştığı alanlarda havalandırma yapılması hayati önem taşır.

İzolasyon, bina ömrünü uzatma amaçlı yapılan bir uygulama olarak öne çıkar.

Yalıtım, ısıl konfor katacak, ısı kaybını ya da kazancı azaltacak ve bir binanın enerji talebini minimuma indirecektir.

Bazı yalıtım sistemleri yayılan ısıyı yaşam alanlarından uzaklaştırır

PVC tanklar yapıca oldukça dirençli, sağlam ve serttir.

Sözlük anlamıyla; su, yakıt vb. akışkan sıvıları depolamaya yarayan araçlara tank denilmektedir.

İzolasyon yaptırmak hem çevre için gerekli hem de maliyet için de oldukça hesaplı bir davranıştır.

Enerji kaynaklarının son derece kısıtlı olduğu yeryüzünde enerji kaybının insan hayatı açısından son derece kritik bir önemi vardır.

Binalarda ve tesisatta en önemli konuların başında gelen korunaklılık, izolasyon sayesinde mümkün olup doğru yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılan izolasyon çalışmaları, son derece etkili sonuçları beraberinde getirmektedir.

İzolasyon; yapıyı ve içerisinde yaşayanları iç ve dış etkenlerden korunması için, özellikle kışın soğuğu, yazın sıcağı geçirmemesi açısından uygulanan yalıtım olarak da tabir edilen bir uygulamadır.

Yapılarda kullanılan boru tesisatlarının sıcağı ve soğuğu geçirmemesi, içerisindeki sıcağın dış ortamlardan etkilenmemesi için uygulanan sisteme boru tesisatı izolasyonu denir.

Yakıtlar, ham madde kaynakları ve ürün depolamaları; neredeyse üretim sektörünün tüm alanlarında çok kritik öneme sahip unsurlardır.

PVC kaplama, pek çok farklı durum için gerekli bir işlemdir.

Boru izolasyonu, kullanıldığı alana ve ortama yönelik olarak dış etkenlerden boruyu koruyan ve borunun dış etkenlerden etkilenmemesini sağlayan unsurlardan en önemlisidir.

Nükleer enerji santrallerinde bulunan borular arasındaki sıvıların ısı seviyelerinin birbirinden son derece uç noktalarda olması durumunda istenmeyen durumlar oluşabilmektedir.

Yakıtlar, hammadde kaynakları ve ürün depolamaları, hemen hemen üretim sektörünün tüm alanlarında kritik öneme sahip bir husustur.

Isıtma ve soğutma maksadıyla kullanılan ekipmanların içerisinde taşınan sıvının dış ortam ısısından etkilenmemesi için yapılan uygulamaya boru izolasyonu denir.

Ev ve iş yerlerinin tesisatları koruma altına alınmadığı zaman en ufak darbelerde ya da sürtünmelerde ciddi şekilde aşınmalar yaşanmaktadır.

Pvc kaplama birçok farklı sebepten yapılır. Ancak genel olarak yapılma sebebi koruma sağlamak ve kaplanan ürünün herhangi bir şekilde zarar görmesini engellemektir.

PVC kaplama birçok farklı durum için gerekli bir işlemdir. Kaplama birbirinden farklı faydalar sağlamaktadır. Bu yüzden gerek tesisatlar için gerekse de tanklar için uygulanabilir.

Boya kabini havalandırması pek çok boyahane için oldukça önemlidir...