Tesisat İzolasyon
İzolasyon Malzemeleri

İzolasyon Malzemeleri

İzolasyon malzemeleri, selüloz ve doğal elyaflar gibi hacimli elyaf malzemelerden sert köpük levhalara kadar çeşitlilik gösterir. Hacimli malzemeler, bir bina boşluğunda iletken ve daha az derecede konvektif ısı akışına direnç gösterir. Sert köpük levhalar, ısı akışına direnmek için havayı ya da başka bir gazı tutar. Bazı yalıtım sistemleri ise yayılan ısıyı yaşam alanlarından daha etkili şekilde uzaklaştırır ve bu da onları özellikle aşırı soğuk havalarda yararlı hale getirir. Şimdi, tüm detaylarıyla izolasyon malzemelerini inceleyelim.

Cam Elyafı (Fiberglass)

Fiber cam en yaygın yalıtım malzemelerinden biridir. Yaygın olarak iki farklı yalıtım türünde kullanılır. Bunlar keçeler-rulolar ve gevşek dolgulu sert levhalar. Üreticiler artık standart keçelere göre biraz daha yüksek R değerine sahip ve yoğunluklu keçe yalıtımı ürünleri geliştiriyorlar. Daha yoğun ürünler, sınırlı boşluklu alanları yalıtmak için tasarlanıyor.

Mineral Yün İzolasyon Malzemeleri

Mineral yün tipik olarak iki tür yalıtım malzemesini ifade eder:

  • Taş yünü, bazalt veya diyabaz gibi doğal minerallerden oluşan insan yapımı bir malzeme.
  • Erimiş metal yüzeyinde oluşan atık maddeden elde edilen bir izolasyon malzemesi.

Selüloz İzolasyon Malzemesi

İzolasyon malzemeleri söz konusu olduğunda selüloz da sıklıkla kullanılan bir materyaldir. Selüloz yalıtımı, başta gazete kağıdı olmak üzere geri dönüştürülmüş kağıt ürünlerinden yapılır ve genellikle %82 ila %85 olmak üzere çok yüksek geri dönüştürülmüş malzeme içeriğine sahiptir. Kağıt önce küçük parçalara indirgenir ve ardından lifleştirilerek bina boşluklarına sıkıca yerleşen ve hava akışını engelleyen bir ürün oluşturulur.

Doğal Elyaf İzolasyon Malzemeleri

  • Pamuk: Pamuk izolasyonu %85 geri dönüştürülmüş pamuktan ve %15 işlenmiş plastik elyaftan oluşur.
  • Koyun Yünü: Yalıtım olarak kullanılmak üzere koyun yünü, haşerelere, ateşe ve küfe direnmek için borat ile işlenir.
  • Saman:
  • Çok katmanlı, sıkıştırılmış saman panellerinden oluşur.

Polistiren İzolasyon Malzemeleri

Polistiren renksiz, şeffaf bir termoplastik olarak bilinir. Bu madde, bir tür gevşek dolgu yalıtımı yapmak için kullanılır. Polistiren köpük blokların ısıl direnci ise yoğunluğuna bağlıdır. Köpük levhalara oranla daha düşük bir ısıl dirence sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Poliizosiyanürat İzolasyon Malzemeleri

Poliizosiyanürat düşük iletken özellikli, ısıyla sertleşen bir plastik türüdür. Bu yalıtım, sıvı, sert köpük levha ve püskürtülmüş köpük olarak mevcuttur.

Poliüretan İzolasyon Malzemeleri

Poliüretan malzemesi, düşük iletkenliğe sahip bir gaz barındıran köpük yalıtım türüdür. Ayrıca poliüretan köpük izolasyon, açık ve kapalı hücreli formüllerde üretilir.

Çimento Esaslı Köpük Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı yalıtım malzemesi, çimento esaslı bir köpüktür. Çimento esaslı köpük, poliüretan köpük kadar maliyetlidir, toksik ve yanıcı değildir. Deniz suyundan çıkarılan minerallerden yapılır.