Boru İzolasyonu

Boru İzolasyonu

Isıtma ve soğutma maksadıyla kullanılan ekipmanların içerisinde taşınan sıvının dış ortam ısısından etkilenmemesi için yapılan uygulamaya boru izolasyonu denir. Borunun içerisindeki sıvının dış ortamlardan etkilenmemesi borunun içerisindeki ısı kaybına engel olacak ve çalışma verimliliğini artıracaktır. Sistem içerisinde kullanılan cihazların çalışma saatleri minimum seviyede tutularak sağlıklı ve verimli bir çalışma mekanizması oluşturulmuş olur. Boru izolasyonu ile elde edilecek yüksek verim aynı zamanda firmaya ve ülke ekonomisine de olumlu katkı sağlayacaktır. Her sektörde olduğu gibi izolasyon malzemeleri sektöründe de birçok değişik nitelikte malzeme kullanılır. Yapılan işten en yüksek verimin alınabilmesi için sektörün niteliklerine uygun izolasyon malzemesinin kullanılması gerekir.

Boru İzolasyonunda Kullanılan Malzemeler

Boru izolasyonu yapılırken kullanılan malzemelerin türü ve kalitesi önem arz eden hususlardan birisidir. Boru izolasyonu maksadıyla sünger marifeti ile dış çevre mantolaması, köpükle yüzey kaplaması ve sprey poliüretan maddelerinin tercih edilmesi doğru bir uygulama sağlar. Fakat hangi ortada hangi malzemenin kullanılması gerektiğine bilirkişi tarafından karar verilmesi en sağlıklı sonuç veren yöntemdir. Çok yoğun ve nemli ortama sünger kaplama uygulaması yapmak gereksiz bir iş yükü iken bu gibi durumlarla karşılaşıldığında boru izolasyonunun devamlılığı için çeşitli çalışmalar yapmak faydalı sonuçlar doğuracaktır.

Boru İzolasyonunun Yapılışı

Boru izolasyonu uygulamasına geçmeden önce uygulama yapılacak olan ortamın tüm değerlerinin ölçülüp ona göre malzeme çeşidinin belirlenmesi gerekir. Ortamda ölçülecek değerlerin başında yoğunluk gelir. Kullanılacak boru izolasyonu malzemesinin zamanla zarar görmemesi için ortamda yoğun şekilde kimyasal madde bulunmaması gerekir. Eğer ortam bu tür bir özellik barındırıyor ise izolasyon malzemesinin de ona göre kaliteli ürünlerden seçilmesi gerekir. Ortam değerleri ölçülerken baz alınacak değerlerden ikincisi ortamdaki nem oranıdır. İzolasyon yapılacak ortamın çok nemli ya da kuru bir ortam olması kullanılacak izolasyon malzemesinin niteliğini de belirleyecek hususlardan birisidir.

İzolasyon Ortamının Değer Analizi

Ortamda dikkat edilecek ve ölçülmesi gereken değerlerden birisi de ortamın sıcaklığıdır. Çok sıcak bir ortam için düşük kalitede izolasyon malzemesi kullanmak yapılacak işte istenen verimin elde edilmesine engel olur. Bunun yerine ısı akışını en iyi seviyeye çıkaran köpük uygulamasının yapılması son derece sağlıklı sonuç verir. Bu kapsamda firmamızın uzman ekibin kontrolleri sonucunda en uygun boru izolasyonu malzemelerinin ve kalite aralığının belirlenmesi ve bu kapsamda çalışmalar yapılması arzu edilen çalışma şeklidir.

Boru İzolasyonunun Kullanım Alanları

Boru izolasyonu verimliliğin yanında çeşitli avantajlar da sağladığından hemen hemen her bölgede aktif olarak kullanılır. Bunlardan başlıca bilinen boru izolasyon çeşitleri; içme suyu boruları, kazan dairesi boruları, tank izolasyonları ve fabrikalarda kullanılan büyük makine borularıdır. Su borularında kullanılan boru izolasyonu türleri soğuk ve sıcak suyun dış ortamdan etkilenerek sıcaklık değişimlerinin oluşmaması maksadıyla kullanılır. Köpükle izolasyon ya da plastik kaplama su borularındaki ısının muhafaza edilmesi için alınabilecek tedbirler arasında yer alır. Tank izolasyonunda kullanılan boru izolasyon malzemesi sprey poliüretan maddesidir. Sıvılaştırılmış yağ depolarında, sıcak yağ tabaklarında kimyasal madde bulunduran ve buhar yardımı ile çalışa cihazların su borularında kullanılan izolasyon malzemesi de sprey poliüretan maddesidir.

Boru İzolasyonunun Uygulama Bölgesi

Kazan dairesinde bulunan boru hatlarında enerji kaybının mümkün olduğu kadar az tutulması gerekir. Isı yalıtımı için de şart olan uygulamayı şu örnek ile açıklamakta fayda vardır. Normal şartlarda izolasyonsuz bir borunun 70 derece sıcaklığa ulaştırılabilmesi için en az 90-100 dereceye kadar ısıtılması gerekir. Bunun sebebi de ısıtma esnasında karşılaşılan enerji kaybı ve düşük verim seviyesidir. Oysaki borular boru izolasyonu ile kaplandığında enerji sarfiyatı daha az olacak ve istenen ısıya kısa sürede ulaşılmış olacaktır. Fabrikalarda kullanılan borularda da izolasyonsuz kullanımda aynı sebepten dolayı ısı kaybı ve verim düşüklüğü yaşanır. Bunun önüne geçme adına boru izolasyonu ile fabrikada bulunan borularda hem sıvı akışı mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulmuş olur hem de ısının kaybı önlenmiş olur.

Boru İzolasyonu Gerekli Midir?

Boru izolasyonu, borunun içerisinden geçen malzemenin dış dünyadan etkilenmesini minimum düzeye indirmek için yapılır. Isı kaybı, nemlenme, etkileşimde olan kopukluk ya da zayıflık izolasyon malzemesinin düşük kalitede kullanılmış olmasından ya da bazı bölgelerde izolasyon malzemesinin kullanılmamasından kaynaklı olabilir. Her türlü ortamda kullanılan soğuk ve sıcak su boruları, enerji santrallerine döşenen borular, makinelerde hareketi sağlayan akışkan sıvılar, sıcak su kaynaklarında sıklıkla tercih edilen jeotermal borular için boru izolasyonu son derece önemli bir husustur.

Boru İzolasyonu Niçin Gereklidir?

Özellikle nükleer enerji santrallerinde borular arasında bulunan sıvıların ısı seviyelerinin birbirinden çok uç noktalarda olması durumunda santralde yangın ya da patlama gibi tehlikeli durumlar oluşabilir. Makinelerde kullanılan sıvıların yoğunlukları makinenin hareket etmesi için farklı seviyededir. Bu sıvıların birbirine karışması sonucu borulardaki sıvı miktarları ve sıvının yoğunluğunda değişir. Aynı şekilde sıcak su borularının soğuk hava ortamlarından geçmesi durumunda ısı kaybı oluşur. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için mutlaka boru izolasyonu tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra telefon, elektrik, hat ve internet kablolarının da döşendikleri bölgenin durum ve konumlarına göre boru izolasyonu ihtiyacı hâsıl olabilir. Özellikle eski evlerde oturan ya da deniz kenarında oturan bireyler sık sık iletişim ağlarında kopukluk olduğundan şikayet ederler. Bunun sebebi kablolar arasında oluşan nemlenmenin kabloların iletişim özelliğini zayıflatması ve zaman zaman bu konuda kopuşa sebep olmasıdır. Bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak, eski kablolara yama yapmak yerine boru izolasyonu ile uzun yıllar verim sağlanabilir.

Termal Boru İzolasyonu

Termal borularda kullanılan boru izolasyonu malzemesinin özelliği kapalı hücre yapısından kaynaklıdır. Kapalı hücre sayesinde ısı transferine karşı koyan bir sistem kurulmuştur. Kapalı hücre yapısının düşük hacme sahip olmasından kaynaklı olarak küçük boyutlu bir boyuta sahiptir. Yapıları incelendiğinde minimum nokta temasları ve çok ince duvarlar için kullanıma uygundur.

Tesisat İzolasyonu

Tesisat izolasyonu, tank, boru hatları gibi metal yüzeylerin izolasyonunun yapılması işlemidir. Bu tür yalıtım işlemleri binaların çatı ve cephe izolasyon işlemleri kadar önemlidir. Binaların ısıtılmayan alanlarındaki tesisatlar enerji sarfiyatını artırır. Tanklar, boru hatları, vana ve klima kanalları gibi tesisatların izolalasyonunun yapılması önemli ölçüde enerji sarfiyatını azaltır. Tesisat izolasyonu kullanım maksadına göre farklı nitelikteki malzeme ve teknikler kullanılarak yapılır. Tesisat izolasyonundan verim alınması pek çok kıstasa bağlıdır. Fakat maliyetinin diğer yalıtım alanlarına göre düşük ve enerji kaybını engelleme noktasında etkili bir çözüm üretmesi nedeniyle geri dönüşümü diğer izolasyon malzemelerine göre daha kısa sürede gerçekleşir.

Tesisat İzolasyonunda Kullanılan Malzemeler

Tesisat izolasyonunun yanında diğer bütün metal yüzeylerin yalıtımı maksadıyla kullanılan malzemeler yüksek ısı mukavemet seviyesi, buhar difüzyon direnci, ısı iletkenliği sağlamak maksadıyla üretilmiştir. Tesisat izolasyon malzemeleri aynı zamanda yanayı zorlaştıran, birbirine sımsıkı bağlı bir yapıdan oluşur. Dış yüzeyinde yer alan madde alev yayılımını zorlaştırır. Bu kapsamda kullanılan malzemenin etkili bir yangına karşı koruma ve duman performansı söz konusudur. İzolasyon malzemeleri aynı zamanda neme karşı da yüksek bir direnç sağlar.