Tank İzolasyonu

Tank İzolasyonu

Yakıtlar, hammadde kaynakları ve ürün depolamaları, hemen hemen üretim sektörünün tüm alanlarında kritik öneme sahip bir husustur. Tank izolasyonu genellikle hammadde depoları, büyük ölçekteki tanklar, nihai ürünler ve bunların yakıtları için tercih edilir. Küçük kap ya da tanklar ise yarı mamul ürünlerin depolanması maksadıyla kullanılır. Depolanan malzemenin evsafının korunması ve üretim sürecinin kararlı yapıda tutulması için tankın içerisindeki ısı seviyesinin belirli bir seviyede tutulması gerekir. Tankların ısısını belirli bir seviyenin üzerinde tutmak için uygulanan yöntem tank izolasyonudur. Ayrıca tankın içerisine kurulacak ısı izleme üniteleri ile de tankın ısı kontrolünün sağlanması gerekir.

Verimlilik İçin Isı İzolasyonu

Tank izolasyonu işletmede personel ve işletme güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur. Enerji sarfiyatını artırarak istenen verimliliğe ulaşılmasını sağlar. İşletmede üretilen ürünlerin dış etkilerden etkilenmesini önler. Tüm bu faydalarının yanında işletme bütçesine önemli katkılar sağlayan bir yalıtım türü tank izolasyonudur. Tank izolasyonunu gerçekleştiren işletmelerle gerçekleştirmeyenler arasında güvenlik alanında da ciddi farklar bulunur. Tank izolasyonu sağlandığında elde edilen fayda kısa sürede maliyetinin de amorti edilmesini sağlar. Uzun süreli kullanım sağlayarak da uzun vadede önemli katkılar elde edilmesine imkân tanır. Boru izolasyonu neredeyse tüm sanayi ve üretim kuruluşlarının tamamında, gemilerde, fabrika içerisinde bulunan kalorifer kazanlarında güvenle kullanılan bir uygulamadır. Ayrıca LG ve LPG tankları ve ekipmanları da bu uygulama ile gerekli verim düzeyine ulaşabilir.

Tank İzolasyonu Kullanım Yerleri

Yukarıda sayılan yerlerin dışında amonyak, glikol, buhar devreleri ve kızgın yağ devrelerinin yanında soğuk ve sıcak su devrelerinde de Tank izolasyonu kullanılabilir. Tank izolasyonu sac ve ona benzer levhalar üzerinde de arzulanan koruma düzeyini sağlar. Depolama tankları, işlevlerine göre uygun tank izolasyonu yöntemi ile izole edilmelidir. Uygulandığı andan itibaren güvenlik ve maliyet alanlarında işletmeye önemli katkı sağlayan tank izolasyonu uzman personel marifeti ile ve kaliteli malzemeden üretilir. İzolasyon işlemi uygulandıktan sonra uzun yıllar sorunsuz koruma sağlar. Birçok işletme boru izolasyonu uygulaması ile işletmeye önemli katkılar sağlayarak bütçenin yanında iş veriminin bariz şekilde arttığına şahit olur. İşletme dostu bu uygulama ile firmalar arzu ettikleri başarıyı yakalayabilirler.

Tank İzolasyonundan Elde Edilen Mali Kazanımlar

Tank izolasyonu uygulamasından sonra depolanan ham madde, malzeme, ürün, yakıt ve akışkan ürünlerin, üretim ve işlete süreçlerinde sahip olmaları gereken ısı düzeyleri korunur. Bu sayede üretim sürecinde belli bir seviyenin üzerinde tutulması gereken ısı düzeyinin sağlanması için gereken enerjiden tasarruf sağlanır. Tank izolasyonun işletmeye sağladığı bu önemli katkıdan dolayı belli bir süre sonra kendi maliyetini karşılar. Özellikle uzun süreli kullanımlarda önemli kazançlar elde edilir. Tüm bu mali kazançlarının yanı sıra enerji ihtiyacını azaltma özelliği nedeniyle enerji üretimi esnasında salınımı yapılan karbondioksit ve diğer zararlı maddelerinin azalmasına neden olarak çevrenin korunmasını da sağlamış olur. Tank izolasyonunda kullanılan materyaller hem doğa dostu özelliği hem de cazip fiyatlı bir işlem türü olması sebebiyle yaygın olarak kullanılır.

İş Güvenliği ve Tank İzolasyonu

Tank izolasyonu iş güvenliğinin yanında işletme güvenliği alanında da önemli katkı sunar. Bu güvenlik aşamalarından birincisi işletmede çalışmakta olan bireyler ve çalışanların yüzey sıcaklıkları yüksek seviyelerde seyreden bu depolama tanklarına, kaza ile temaslarının gerçekleşmesi durumlarında iş kazalarının önüne geçmesidir. Artan iş güvenliği sayesinde çalışanların veriminin de doğal olarak arttığı görülecektir. İzolasyon sisteminin işletmeye sağladığı en önemli güvenlik katkısı ise depolanan parlayıcı ve yanıcı maddelerin, herhangi bir yangın ihtimalinde hem içeriden hem de dışarıdan gelebilecek bir alev alma sonucu gerçekleşen yangınlara karşı işletmenin yangın güvenliğini de koruma altına almasıdır. Kullanımındaki güvenli atmosfer nedeniyle tank izolasyonu bir tercih sebebidir.

Tank İzolasyonunun Faydaları

Tank izolasyonu enjeksiyon yöntemi kullanılarak uygulanan poliüretan bir sistemdir. Soğuk ve sıcak su boru hatların yanı sıra jeotermal borular, Tank izolasyonu için tercih edilmesi uygun görülen poliüretan sistemdir. Bu yöntemde enjeksiyon makinelerinin yanında sprey makineleri de kullanılabilir. Tank içerisinde bulunan mevcut ısının belli bir seviyenin altına düşüşlerinde gereksiz bir yalıtım açığı oluşur. Bu açığın kapatılması için tank izolasyonuna ihtiyaç vardır. Tank izolasyonunun sağlanması maksadıyla kullanılan sprey poliüretan köpük uygulaması, tank içerisinde istenen yalıtım kalınlığını sağlamak için kullanılan ceketleme yöntemi (alüminyum ya da galvanizden oluşan yalıtım malzemesinin tank içerisine kaplanması) kullanılır. Boru izolasyonu aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılıp işletme ya da yapıda istenen verim düzeyine ve mali seviyeye ulaşılması sağlanır.

  • Sıvılaştırılmış gazların tank ve hatlarında
  • Temiz su ve yangın hatlarında
  • Kazan ve sıcak yağ hatlarında
  • Sıcak su tank ve hatlarında
  • Buhar transferi için kullanılan tank ve hatlarda
  • Diğer kimyasal hatları ve tanklarında uygun kullanım alanları vardır.

Tank İzolasyon Kaplaması

Camyünü, taşyünü ve kauçuk flex yalıtım malzemesi, yalıtımı aşınma, nem ve mekanik bir etkiden korumak için tankın etrafında kullanılan ve dışına sarılmış şekilde uygulanan bir kaplama yöntemidir. Yalıtım esnasında kullanılan kılıf, mekanik yalıtımın etkinliği ve verimliliğinde hayati öneme sahiptir. Tank izolasyonu için kullanılacak kılıfı seçerken, montajın kimyasal, mekanik, nem ve termal koşullarının dikkate alınması gerekir. Taş yünü mineral yün olarak da isimlendirilir. 19 Yüzyılın başından beri doğal izolasyon kılıfı olarak kullanılan tank izolasyon malzemesi doğal, doğal olduğu kadar da diğer yalıtım kılıflarından daha büyük avantaj sağlar. Cam yünü kullanılarak yapılan tank izolasyonu dış kaplaması genellikle fabrikalarda kullanılan tankların etrafına, yangından korunmak maksadıyla uygulanır. İçerisinde güçlendirilmiş alüminyum kaplama bulunan yüksek yoğunluktaki fiber cam tankın dış etkilerden kaynaklı olarak aşırı yüksek ısılara ulaşmasına engel olur. Taşyünü kaplama ise güneş enerji sistemlerinin kullanıldığı buhar borularında önerilir.

Enerji Tasarrufu İçin Tank İzolasyonu

Tank izolasyonu, fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında, gemilerde, bioler kazanlarda, fabrikalarda yaygın olarak kullanılan bir izolasyon türüdür. Sıcak su devreleri, soğuk su boruları ve bunların bağlı olduğu devreler izolasyon ihtiyacı olan malzemelerdir. Yukarıda belirtilen tank ve borular işletmede içinde bulundukları işlevlere göre soğuk ya da sıcak izolasyon uygulaması gerektirebilir. İşlevleri itibariyle sıcak işlev gören tank ve borularda seramik yünü, taşyünü ve izocam ve benzeri izolasyon kaplama malzemeleri kullanılır. Tank, sac kaplama malzemeleri ile döşenip ısı kaybı ortadan kaldırılır.

Soğuk İşlevli Tanklarda İzolasyon

Soğuk işlev görev tank ve borularda armaflex, poliüretan ve benzeri malzemeler kullanılır. Dış kaplamada ise paslamaz sac kaplama malzemeleri, galveniz ve alüminyum kaplama kullanılarak buzlanma ve terleme riski ortadan kaldırılır. Tank ve boruların üzerinde yer alan vanalara, expensionlara, flaşlara, esanjörlere, pislik tutuculara, kollektör, alfa laval, brülör ve stok ekipmanlarına çıkarılabilir özellikte vana ceketleri takılır. Ayrıca söz konusu malzemelerin üzerine Soğuk işlev görev tank ve borularda armaflex, poliüretan ve benzeri malzemeler kullanılır. Dış kaplamada ise paslamaz sac kaplama malzemeleri, galveniz ve alüminyum kaplama kullanılarak buzlanma ve terleme riski ortadan kaldırılır. Tank ve boruların üzerinde yer alan vanalara, expensionlara, flaşlara, esanjörlere, pislik tutuculara, kollektör, alfa laval, brülör ve stok ekipmanlarına çıkarılabilir özellikte vana ceketleri takılır. Ayrıca söz konusu malzemelerin üzerine