Boru İzolasyonu Neden Önemlidir ?

Boru İzolasyonu Neden Önemlidir?

Enerji kaynaklarının son derece kısıtlı olduğu yeryüzünde enerji kaybının insan hayatı açısından son derece kritik bir önemi vardır. Ülkemizde enerji tüketimi konusu son derece hayati bir önem arz etmektedir. Bu nedenle, enerjiden tasarruf bize hem maddi hem manevi çok büyük getiriler sağlar. Sağlıklı bir hayat ve enerji tasarrufu sonucu sağlanan iyi bir bütçe ve ekonomik kalkınmanın bize getirecekleri düşünüldüğünde enerji tasarrufunun önemi daha net anlaşılmaktadır. Bu sebeple, konutlarda ve iş yerlerinde enerji tasarrufu açısından ciddi bir yer teşkil eden izolasyon konusuna son dönemlerde daha da fazla önem verilmekte ve hassasiyet gösterilmektedir. İzolasyon konusu denilince akla ilk gelen mevzular da tesisat ve boru izolasyonu olmaktadır.

Boru İzolasyonu Nedir?

Boru izolasyonu, boruların taşımış oldukları sıvının doğru ve düzgün bir şekilde taşınıp dış ortamlardan hiçbir şekilde etkilenmeden hedef noktasına varması için yapılan yalıtım faaliyetidir. Boru izolasyonu yapıldığı takdirde, borunun içerisinde dolanan sıvı, dış çevreden hiçbir şekilde etkilenmemekte; böylelikle enerji kaybı en aza indirgenmekte, bu da büyük ekonomik getiriler sağlamakta ve konforlu bir hayat yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Modern dünyada, herhangi bir ortama giren ısının, gaz ve petrol ürünlerinin temin edildiği pek çok sayıda boru hattı ve boru bulunmaktadır. Her tip boru için güvenilir bir korozyon koruması, ısı yalıtım ve su yalıtım tabakaları gerekmektedir. Boru altı izolasyonu genel itibarıyla farklı boru tiplerinin (ısıtma, kanalizasyon, tesisat) yalıtımını ifade eder. İzolasyon, maliyetleri düşürmeyi ve tüm yapıların performansını arttırmayı sağlar. Boru izolasyonunu farklı tasarıma sahip yerler açısından maddeler halinde şu şekilde inceleyebiliriz:

  • Radyatörler
  • Kalorifer radyatörlerinin asıl amacı, havayı etkili bir şekilde ısıtmaktır. Isıtma boruları için ısı yalıtımı, teknik açıklıkların ve duvarların ısınması üzerinde ısı harcamasına izin vermez, tüm ısı odaya girer. Oda, 2 devreye sahip bir boyler ile ısıtılırsa sıcaklıkta oluşan farktan dolayı kondansatsız boru üzerinde sürekli yoğuşma toplanacak ve tüm sıvı odaya akacaktır.

  • Soğuk Su Temini
  • Modern binalarda, boru hatları ortak madenlere ve oluklara monte edilmektedir. Bir apartmanın bodrum katındaki su borularından sıcak su kaynağı barındırmayan yalıtımsız boruların yakındaki sıcak borulardan etkilenip ısınması ve bunun sonucunda bir musluk açıldığında borudan istenilmese de sıcak su akması normaldir. Isı yalıtımı sayesinde bu durumun önüne geçilmiş olur. Havanın doğal nemine izin vermemesi nedeniyle soğuk su tedarik sistemleri için de boru izolasyonu yararlı bir durum oluşturmaktadır.

  • Sıcak Su Temini
  • Dolaşımdaki sıcak su sistemlerinde, bir yalıtım tabakası olmadığında; ısıtılmamış boru hatlarından enerji kaybını karşılayacak şekilde sıcak sıvıyı hazır hale getiren kazanı ısıtmak için ilave enerji ihtiyacı hasıl olacaktır. Yalıtımsız yapılarda, yalıtımsız nozullar 30 dakika içerisinde termal enerjiyi kaybederken yalıtılmış yapı 4 kat daha yavaş soğumaktadır.

  • Kanalizasyon
  • Boru hattının toprak donma seviyesine yakın olduğu durumlarda kanalizasyon sistemlerinde boru izolasyonu oldukça önemli bir misyonu üstlenmektedir.

Boru İzolasyonunun Önemi

Herhangi bir ortamda boru izolasyonu yaptırmanın en temel sebebi, ısı dolayısıyla enerji kaybını minimuma indirgemektir. İzolasyon yapılmayan borular, çevrelerinde bulunan soğuk ya da sıcak fark etmeksizin dış etkenlerden fazlasıyla etkilenip verimden düşebilmektedir. Bu boruların yeterli verimle çalışmasını sağlamak, enerjiden kaybı en aza indirgemek hatta sıfırlamak ve sağlanan bu enerji tasarrufuyla yüksek miktarda kazanımlar yaşanılmak isteniyorsa boru izolasyonu, mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir aksiyondur. Yaptırıldığı takdirde beraberinde getirdiği kazanımların daha iyi bir şekilde anlaşılacağı boru izolasyonu, tesisatın korunması ve uzun ömürlü kullanım açısından da avantaj sağlar.