Tank İzolasyonunun Avantajları

Tank İzolasyonunun Avantajları

Sözlük anlamıyla; su, yakıt vb. akışkan sıvıları depolamaya yarayan araçlara tank denilmektedir. Tanklar, sanayinin pek çok alanında yaygın bir şekilde kullanılır. Depolama tankları, genel itibarıyla sıvı madde depolamak amacı ile üretilmektedir. Ekseriyetle de petrol sanayinde kullanılmaktadır. Depolama tankları üretmekte olan firmalar, tasarım ve üretim aşamalarında uluslararası standartları dikkate almaktadır. Genel olarak petrol türevi olan maddeler ya da petrol sektöründe kullanılmakta olan kimyasal maddeler depolanmaktadır ve bu yüzden bu ürünlerin depolanması tehlikeli olarak addedilmektedir. Hal böyle olunca güvenlik ön plana çıkmakta ve bu ürünlerin güvenli bir şekilde depolanması için tank izolasyonu konusu çok büyük önem arz etmektedir.

Depolama Tanklarının Kullanımı

Doğru depolamada en önemli husus sınıflandırma olarak görülmektedir. Basit bir şekilde alev alabilen, aşındırıcı, oksitleyici ve patlayıcı maddeler, sıkıştırılmış gazlar şeklinde yapılacak olan bir sınıflandırma en doğrusu olarak gözükmektedir. Bu sınıflandırma, depolanacak kimyasal maddelerin özellikleri baz alınarak gerçekleştirilmelidir. Mesela, depolanan sıkıştırılmış gazlar; büyük miktarda enerji içermektedir ve yüksek tutuşma potansiyelini barındırır. Çarpma ya da düşme sonucunda depolama tankı içerisindeki enerji hızla yayılabilir ve birden açığa çıkan enerji aniden patlama etkisi gösterebilir.

Patlayıcı maddeler, ani basınç değişimleri olduğunda ve yüksek sıcaklık etkisine girildiğinde tepki veren kimyasal maddelerdir. Oluşan bazı şartlarda şiddetle patlayabilirler. Taşımış olduğu riskler itibarıyla depolama tanklarının belli aralıklarla kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu hususa ilişkin talimatlar, ilgili yönetmelikte belirtilmektedir.

Basınçlı kaplar ve tesisatlar grubuna girmekte olan depolama tanklarının, her yıl en az bir kere kontrol ve muayenelerinin yapılması elzemdir. Bu kontroller; katiyetle makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve makina teknikerleri vasıtasıyla gerçekleştirilmelidir.

Tank İzolasyonunun Sağladığı Avantajlar

Depolama tankları, ısının belli bir seviyede tutulmasının gerektiği araçlardır. Depolama tesislerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve muntazaman işlevsellik göstermesi için tank izolasyonu oldukça önemli bir mevzu olarak ön plana çıkmaktadır. Profesyonel bir ekip tarafından dizayn edilen ve uzmanlarca kontrolü sağlanan tank izolasyonu, depolama konusunda alternatif ve kapsamlı bir korunaklılık özelliği sunmaktadır. Tank izolasyonunun sağladığı avantajları şu maddeler halinde inceleyebiliriz:

  • İzolasyon, depolanan malzemenin korunaklı bir şekilde tutulmasını sağlar dolayısıyla bu sayede ısı kayıpları önemli bir ölçüde azalır. Yapının veya tankın korunaklı olması sebebiyle tasarruf edilen enerji maliyeti, katlanılan ısı izolasyonu maliyetinin çok daha üstünde seyredebilir.

  • İzolasyon sayesinde daha düşük bir ısı kaybı gerçekleşecek; dolayısıyla daha az enerji gereksinimi doğacaktır. Bu da daha düşük bir düzeyde karbondioksit emisyonuna neden olacaktır. Bu sayede, tehlikeli maddelerin salınımı azaltılmış olur ve bu durum çevre için son derece faydalı bir gelişmedir.

  • İzolasyona tabi tutulan tanklarda, aşırı soğuk ve sıcak hava şartlarının tesiri bulunmamaktadır. Ayrıca izolasyon sayesinde güneş ışınına direkt maruz kalınıp arzu edilmeyen ısınmalara da kapı aralanmamaktadır. Depolanan malzeme, böylelikle çevresinde yer alan diğer maddelerle etkileşimini son derece azaltmakta ve bu sayede ek bir ısıtma ya da soğutma eylemine gerek kalmamaktadır.

  • Tank izolasyonlarında iş güvenliği açısından son derece mühim faktörler ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilk sayılabilecek olan husus, personel güvenliğidir. Yüzey sıcaklığı 60°C ve üstünde bulunan tanklarda personelin tanka temas etme olasılığı bulunmaktaysa yüzey sıcaklığının temasa uygun şartlara çekilebilmesi şarttır. Ayrıca depolanmakta olan malzeme yanıcı ve parlayıcı bir özellik gösteriyorsa yangın güvenliği konusunda da önlem alınmış olmaktadır. Böylelikle olası yangınların önüne geçilmiş olup tesis tehlikeli ve istenmeyen durumlardan uzak tutulmuş olur.