Tank İzolasyonu Nasıl Yapılır ?

Tank İzolasyonu Nasıl Yapılır ?

Özellikle büyük işlem hacimlerine sahip sanayi bölgelerinde ya da işletmelerde bazı malzemelerin saklanabilmesi için özel tanklar kullanılmaktadır. Bu tankların iç ya da dış ortamda bulunması fark etmeden izolasyon işlemi olmadığında tank içerisinde bulunan malzeme korunamamaktadır. Tank izolasyonu bu bağlamda birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Tankın içerisinde bulunan malzemenin soğuk ya da sıcak havadan korunması izolasyon sayesinde kusursuz bir şekilde sağlanmaktadır. Bununla birlikte izolasyon takın dış etmenlerden korunmasına da imkan tanımaktadır. Tank izolasyonu birçok alanda uygulanabilir ve kullanılabilir. Tank içerisinde bulunan malzemelerin korunmaması durumunda ciddi maliyetler ya da sorunlar ortaya çıkabilmektedir. İzolasyon tankın içerisinde bulunan malzemenin en doğru şekilde korunmasına olanak tanımaktadır. Özellikle sürekli sıcak ya da sürekli soğuk tutulması gereken malzemeler için izolasyon maliyetleri azaltmaktadır.

Tank İzolasyonu Yapılmalımıdır?

Tank izolasyonu özellikle sorun yaşanma oranı yüksek bölgelerde mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bu sorunlar, hava koşulları, toz ya da kir gibi etmenler veya çok daha farklı unsurlardan kaynaklanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda takın içerisinde bulunan malzemeler ciddi şekilde zarar görebilmektedir. Özellikle de sıcak ya da soğuk tutulması gereken malzemelerde tank izolasyonu sağlanmadığı durumlarda hem masraflar artmakta hem de tank içerisinde bulunan malzemelerin zarar göreme oranı artmaktadır. Bu sebepten tank izolasyonu gerekli görülen ya da ürünlerin bozulmasından endişe edilen alanlarda mutlaka yaptırılmalıdır.

Tank İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Tank izolasyonu doğrudan içerisinde maddeleri barındıran tankın dış yüzeyine uygulanmaktadır. Bu izolasyon işlemi sırasında tanka herhangi bir şekilde zarar verilmemekte ve takın korunması sağlanmaktadır. Tank izolasyonu yapılmadan önce alanda gerekli ölçümler yapılmaktadır. Bu ölçümler neticesinde, uygulanacak işlemler ve kullanılacak malzemenin miktarı belirlenir. Ardından izolasyon işlemleri tamamen alanında uzman personeller tarafından yerine getirilir. İzolasyonun sağlanmasında son derece titiz ve öz verili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu titiz ve öz verili çalışmalar sonucunda tank izolasyonu olabilecek en iyi şekilde yerine getirilir.

Tank İzolasyonu Ne İşe Yarar?

Tank izolasyonu tam bir koruma sağlar. Hem soğuk ve sıcak havadan hem de tankın dış etmenlerden göreceği zarardan, tankı ve içindeki malzemeleri korumaktadır. İzolasyon tamamı ile yerine getirildiğinde tankın içerisindeki malzeme kurusuz bir şekilde korunmaktadır. Günümüzde büyük işletmelerde ya da sanayilerde tank içerisinde kimyasal malzemeler, ıvılaştırılmış maddeler ve birçok tehlike yaratabilecek unsur bulunmaktadır. Bu unsurların belirli sıcaklıkların ya da soğuklukların altına inmemesi ya da üstüne çıkmaması gerekmektedir. Korumanın sağlanması için belirli cihazlar kullanılır. Ancak bu cihazlar ciddi derecede enerji tüketimi sağlamaktadır. Tank izolasyonu enerji tüketiminin azaltılmasına ve istenilen sıcaklık ya da soğuklukların elde edilmesine yarar.

İzolasyon Ne Gibi Faydalar Sağlar?

İzolasyon beraberinde birçok fayda getirmektedir. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir;

  • Soğuk ya da sıcak fark etmen tank içerisinde bulunan malzemenin dış ortam ile ısı alışverişi yapmasına engel olunur. Bu sayede tankın içerisinde bulunan malzeme bozulma ya da değişim geçirmeden korunabilmektedir.
  • Dış ortamlarda olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlanır. Dış ortamlarda bulunan tanklarda izolasyon ve koruma sağlanmadığı zaman birçok olumsuz durum yaşanabilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçmek için izolasyon uygulanır. İzolasyon, tankın üzerinde gelecek yağışın ya da aşırı güneşin doğrudan tank içerisinde bulunan malzemenin ısısının ya da yapısının değişimine engel olmaktadır. Tank izolasyonu dış ortamda yaşanabilecek olumsuz koşullardan takın korunmasını sağlar.
  • Kötü görünümü ortadan kaldırır. Büyük tanklar özel bir tasarım ile üretilmediklerinden kötü bir görünüme sahip olabilmektedirler. İzolasyon sahip olduğu görünüm ile kötü görüntüyü ortadan kaldırır.